Guangzhou (Guangdong, China)
18
80
22 guys are now at Guangzhou