Guangzhou (Guangdong, China)
18
80
20 guys are now at Guangzhou