Guangzhou (Guangdong, China)
18
80
15 guys are now at Guangzhou