Guangzhou (Guangdong, China)
18
80
18 guys are now at Guangzhou