Guangzhou (Guangdong, China)
18
80
16 guys are now at Guangzhou