Guangzhou (Guangdong, China)
18
80
12 guys are now at Guangzhou